ناصر گل محمدی

 

 • كارشناسي توليد سيما  گرايش كارگرداني انيميشن دانشكده صدا وسيما ۱۳۶۷
 • كارشناسي ارشد  انيميشن دانشگاه هنر تهران، دانشكده سينما و تئاتر ۱۳۷۴
 • عضو هیات علمی دانشكده صدا و سیما از سال ۱۳۶۷
 • دكترای هنر در مطالعات عالی در انيميشن دانشگاه ناتينگهام ترنت انگلستان ۲۰۰۳
 • رئیس دانشکده تلویزیون و هنر های دیجیتال و استاديار پايه ۱۵
 • عضو انجمن بين المللي مطالعات انيميشن  ASA فرهنگستان هنر
 • كميته علوم انساني و هنر بنياد ملي نخبگان
 • داور علمي و ارائه کننده مقاله در همايش ها و جشنواره‌هاي ملي
 • داوري علمي و ارائه  مقاله در همايش ها و جشنواره‌هاي ملي
 • تأليف مقالات متعدد، تالیف و ترجمه سه كتاب توليد انيميشن، آماده سازی استوری بورد و معیارهای ارزیابی انیمیشن تلویزیونی
 • داور جشنوار‌هاي سيما، آثار تلويزيوني كشورهاي اسلامي، جشنواره  بين المللي پويانمايي تهران ۱۳۸۵، فيلم كوتاه تهران، هنرهاي ديجيتال، خانه سينما، ملي – دانشجويي – موضوعي رضوي و كودك و نوجوان (همدان ۱۳۸۹ و اصفهان ۱۳۹۳)، جشنواره جام جم ۱۳۹۰ و جشنواره انیمیشن بسیج کشور
 • شركت در كنفرانس ها و کارگاههای ‌بين المللي هلند، ترونتهايم (نروژ)، تورنتوي كانادا، انسي فرانسه، نپال، هند و مالزي