شرایط ارسال اثر دربخش عکس:

 

 • آثار دریافتی در این حوزه در دو بخش آماتور و حرفه­ای داوری خواهند شد.
 • عکس­های ارسالی می­بایست در جغرافیای ایران و در فاصله زمانی سال ۱۳۹۳ تا زمان پایان مهلت ارسال اثر عکاسی شده باشند.
 • عکسهای ارسالی می­تواند رنگی یا سیاه و سفید باشد.
 • هر هنرمند می­تواند، در دو بخش تک عکس و مجموعۀ عکس شرکت نماید. مجموعۀ عکس، بین پنج تا هفت عکس می­تواند باشد و ضرورت دارد همراه نوشته­ای باشد که به درک بهتر مجموعه کمک کند. عکس­ها می­بایست دارای یک تداوم خلاقانه برای بیان یک موضوع باشد.
 • شرکت کننده در هر کدام یک از این بخشها (آماتور یا حرفه ای) انتخاب کند ( تک عکس یا مجموعه عکس).
 • در بخش تک عکس ارسال حداکثر ۱۰ قطعه عکس مجاز است.
 • در بخش مجموعه عکس ارسال حداکثر ۳ مجموعه ( ۵-۷ قطعه عکس) هر مجموعه در یک فایل زیپ شده مجاز است.
 • عكس‌هاي ارسالی بايد داراي حجم حداكثر ۴ مگابايت و فرمت jpeg باشد.
 • عکس‌های ارسالی در بخش تک عکس باید فاقد نوشته، تاریخ، لوگو و واترمارک باشد.
 • عکس­های ارسالی در بخش مجموعه می­تواند دارای متنی باشد، که به درک بهتر عکس­ها کمک نماید که این متن می­بایست حداکثر ۱۲۰ کلمه و در صفحه­ای جداگانه و در ابتدای مجموعه قرار داده شود. هر یک از عکس­های مجموعه باید فاقد نوشته، لوگو و واتر مارک باشد.
 • هر گونه دستکاری عکس که به مستند بودن آن خدشه وارد کند، مورد پذیرش نمی­باشد. تیره و روشن کردن کل عکس و یا تصحیح رنگ شامل دستکاری نمی­شود. استفاده از تکنیک HDR که به اصالت عکس آسیب بزند نیز مجاز نمی­باشد.
 • هرشرکت کننده فقط مجاز به شرکت در یکی از دو بخش آماتور و یا حرفه­ای می­باشد.
 • عکس در بخش آماتور شامل هرگونه عکس (با دوربین یا تلفن همراه) و یا سلفی با موضوع جشنواره باشد.
 • درصورتی که بنا به تشخیص هیأت داوران اثر ارسالی به نمایشگاه راه یابد، ارسال اصل عکس چاپ شده و یا فایل اصلی ضروری است.
 • برگزارکننده حق استفاده از عکس­های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می­دارد.
 • ارسال عکس­ها به دبیرخانه، به منزله­ی قبول کلیه مقررات جشنواره است.
ثبت نام و ارسال آثار عکس
آپلود

ارسال آثار شرکت در بخش آماتور

آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود

ارسال آثار مجموعه عکس آماتور

آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
ارسال

شرکت در بخش حرفه ای

آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود

ارسال آثار مجموعه عکس حرفه ای

آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
نمی توانید کد امنیتی بالا را بخوانید؟ تازه کردن
+ شرایط ارسال اثر دربخش عکس

شرایط ارسال اثر دربخش عکس:

 

 • آثار دریافتی در این حوزه در دو بخش آماتور و حرفه­ای داوری خواهند شد.
 • عکس­های ارسالی می­بایست در جغرافیای ایران و در فاصله زمانی سال ۱۳۹۳ تا زمان پایان مهلت ارسال اثر عکاسی شده باشند.
 • عکسهای ارسالی می­تواند رنگی یا سیاه و سفید باشد.
 • هر هنرمند می­تواند، در دو بخش تک عکس و مجموعۀ عکس شرکت نماید. مجموعۀ عکس، بین پنج تا هفت عکس می­تواند باشد و ضرورت دارد همراه نوشته­ای باشد که به درک بهتر مجموعه کمک کند. عکس­ها می­بایست دارای یک تداوم خلاقانه برای بیان یک موضوع باشد.
 • شرکت کننده در هر کدام یک از این بخشها (آماتور یا حرفه ای) انتخاب کند ( تک عکس یا مجموعه عکس).
 • در بخش تک عکس ارسال حداکثر ۱۰ قطعه عکس مجاز است.
 • در بخش مجموعه عکس ارسال حداکثر ۳ مجموعه ( ۵-۷ قطعه عکس) هر مجموعه در یک فایل زیپ شده مجاز است.
 • عكس‌هاي ارسالی بايد داراي حجم حداكثر ۴ مگابايت و فرمت jpeg باشد.
 • عکس‌های ارسالی در بخش تک عکس باید فاقد نوشته، تاریخ، لوگو و واترمارک باشد.
 • عکس­های ارسالی در بخش مجموعه می­تواند دارای متنی باشد، که به درک بهتر عکس­ها کمک نماید که این متن می­بایست حداکثر ۱۲۰ کلمه و در صفحه­ای جداگانه و در ابتدای مجموعه قرار داده شود. هر یک از عکس­های مجموعه باید فاقد نوشته، لوگو و واتر مارک باشد.
 • هر گونه دستکاری عکس که به مستند بودن آن خدشه وارد کند، مورد پذیرش نمی­باشد. تیره و روشن کردن کل عکس و یا تصحیح رنگ شامل دستکاری نمی­شود. استفاده از تکنیک HDR که به اصالت عکس آسیب بزند نیز مجاز نمی­باشد.
 • هرشرکت کننده فقط مجاز به شرکت در یکی از دو بخش آماتور و یا حرفه­ای می­باشد.
 • عکس در بخش آماتور شامل هرگونه عکس (با دوربین یا تلفن همراه) و یا سلفی با موضوع جشنواره باشد.
 • درصورتی که بنا به تشخیص هیأت داوران اثر ارسالی به نمایشگاه راه یابد، ارسال اصل عکس چاپ شده و یا فایل اصلی ضروری است.
 • برگزارکننده حق استفاده از عکس­های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می­دارد.
 • ارسال عکس­ها به دبیرخانه، به منزله­ی قبول کلیه مقررات جشنواره است.
+ تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار
ثبت نام و ارسال آثار عکس
آپلود

ارسال آثار شرکت در بخش آماتور

آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود

ارسال آثار مجموعه عکس آماتور

آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
ارسال

شرکت در بخش حرفه ای

آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود

ارسال آثار مجموعه عکس حرفه ای

آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
آپلود
نمی توانید کد امنیتی بالا را بخوانید؟ تازه کردن