شرايط ارسال اثر در بخش ایده­؛

 

 • آثار دریافتی فقط طبق طرح نامه­ایی که در سایت جشنواره درج گردیده است، ارائه گردد.
 • حقوق مالکیت ایده در رابطه با اثر­های ارسالی حفظ خواهد شد و در خصوص مالکیت انحصاری ایده جای نگرانی وجود نخواهد داشت.
 • ایده باید کاملاً نوآورانه و بدون مشابهت و ارائه­ای خلاقانه از فکری نو باشد.
 • هر علاقه­مند به شرکت در جشنواره تنها می تواند دو ایده به جشنواره با درنظر گرفتن عنوان جشنواره ارسال نماید.

نتایج حاصله در این بخش می­بایست منتج به معرفی گردشگری با رویکرد میهمان نوازی ایرانی، زیر ساخت­ها، بسترها و نیات گردد.

 

تعریف ایده:

ایده به هر طرح و تراوش فکری اطلاق می­گردد:

 • که منجر به اقدام، اتفاق و یا راهکار ارتباطی و همراهی مشترکی شود.
 • و یا به ایجاد راه کار کاری در خصوص نمایش، تبیین و یا انجام بهتر یک موضوع و یا تصمیم و برنامه مشخص و اثر گذار منجر گردد به شرطی که همراه با خلاقیت و پرهیز از تقلید مستقیم باشد.

در این بخش اولویت با ایده­هایی خواهد بود که هر چه بیشتر حائز شرایط زیر باشند:

 • موضوع مشارکت و حضور انسان به عنوان نماد مشارکت را به صورتی بهتر در میهمان نوازی و گردشگری در ایران  به نمایش بگذارند و مشارکت اجتماعی در این موضوع و ظرفیت­های اجتماعی را نشان دهند.
 • میهمان نوازی در کشور را به نمایش بگذارند و ترجیحا در فرآیند معرفی ظرفیت­ها، بسته­های چند منظوره و توانایی­های گسترده­تری را در این موضوع به صورتی یک پارچه مشخص سازند.
 • ارتباط میهمان نوازی و توسعه گردشگری پایدار با سبک زندگی بومی – محلی و تاثیر آن بر معیشت جامعه محلی را مشخص سازند.
 • به شکلی عملی و مشخص قابلیت­های اجرایی مورد معرفی شده را مشخص نمایند و برنامه ایجاد اشتغال در این زمینه را به شکل بهتری مشخص کنند.

آپلود

ارسال آثار ایده

آپلود
آپلود
نمی توانید کد امنیتی بالا را بخوانید؟ تازه کردن
+ شرایط ارسال اثر در بخش ایده

شرايط ارسال اثر در بخش ایده­؛

 

 • آثار دریافتی فقط طبق طرح نامه­ایی که در سایت جشنواره درج گردیده است، ارائه گردد.
 • حقوق مالکیت ایده در رابطه با اثر­های ارسالی حفظ خواهد شد و در خصوص مالکیت انحصاری ایده جای نگرانی وجود نخواهد داشت.
 • ایده باید کاملاً نوآورانه و بدون مشابهت و ارائه­ای خلاقانه از فکری نو باشد.
 • هر علاقه­مند به شرکت در جشنواره تنها می تواند دو ایده به جشنواره با درنظر گرفتن عنوان جشنواره ارسال نماید.

نتایج حاصله در این بخش می­بایست منتج به معرفی گردشگری با رویکرد میهمان نوازی ایرانی، زیر ساخت­ها، بسترها و نیات گردد.

 

تعریف ایده:

ایده به هر طرح و تراوش فکری اطلاق می­گردد:

 • که منجر به اقدام، اتفاق و یا راهکار ارتباطی و همراهی مشترکی شود.
 • و یا به ایجاد راه کار کاری در خصوص نمایش، تبیین و یا انجام بهتر یک موضوع و یا تصمیم و برنامه مشخص و اثر گذار منجر گردد به شرطی که همراه با خلاقیت و پرهیز از تقلید مستقیم باشد.

در این بخش اولویت با ایده­هایی خواهد بود که هر چه بیشتر حائز شرایط زیر باشند:

 • موضوع مشارکت و حضور انسان به عنوان نماد مشارکت را به صورتی بهتر در میهمان نوازی و گردشگری در ایران  به نمایش بگذارند و مشارکت اجتماعی در این موضوع و ظرفیت­های اجتماعی را نشان دهند.
 • میهمان نوازی در کشور را به نمایش بگذارند و ترجیحا در فرآیند معرفی ظرفیت­ها، بسته­های چند منظوره و توانایی­های گسترده­تری را در این موضوع به صورتی یک پارچه مشخص سازند.
 • ارتباط میهمان نوازی و توسعه گردشگری پایدار با سبک زندگی بومی – محلی و تاثیر آن بر معیشت جامعه محلی را مشخص سازند.
 • به شکلی عملی و مشخص قابلیت­های اجرایی مورد معرفی شده را مشخص نمایند و برنامه ایجاد اشتغال در این زمینه را به شکل بهتری مشخص کنند.

+ ارسال آثار ایده
آپلود

ارسال آثار ایده

آپلود
آپلود
نمی توانید کد امنیتی بالا را بخوانید؟ تازه کردن